Dzień otwarty

WP_20150325_009 WP_20150325_018 WP_20150325_025

Wielkanoc !

WP_20150319_002

Światowy Dzień Wody w naszej szkole.

20.03.2015r. odbyła się akademia dotycząca Światowego Dnia Wody.
Uczestnicy obejrzeli montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów klas I i III gimnazjum.

20150320_095359 20150320_095608 20150320_100015 20150320_10042920150320_101104 20150320_101136


WIOSNA W NASZEJ SZKOLE !

Zawitała do nas wiosna. Uczniowie klas szkoły podstawowej w bardzo ciekawy sposób wprowadzili nas w nową porę roku – wiosnę. Ciekawa aranżacja oraz slajdy i gra na gitarach uświetniła ten jakże ciekawy występ.

20150320_101644_1

Klub im. Armii Krajowej w naszym gimnazjum.

 

Nasze Gimnazjum nr 12 jako pierwsze w Sosnowcu nawiązało wspólpracę ze  Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej. To u nas zaistniał Klub im. Armii Krajowej z czego jesteśmy bardzo dumni.

20150313_104407 20150313_104855 20150313_104957

GardenED

Temat projektu edukacyjnego :
Motywy biblijne w tekstach

                             kultury

                                            

                              Biblia, Pismo Święte       
  (greckiego : biblion – zwój, papirus, księga.)

                                              biblia

Drugi List św. Pawła do Tymoteusza 3:16-17

„Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do
wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w
sprawiedliwości”.


To zbiór ksiąg, spisanych pierwotnie po hebrajsku, aramejsku i grecku. Uznawanych przez Żydów i chrześcijan za natchnione przez Boga. Biblia i poszczególne jej części posiadają odmienne znaczenie religijne dla różnych wyznań. Na chrześcijańską Biblię składają się: Stary Testament i Nowy Testament.


Stary Testament, Biblia hebrajskastarsza część Biblii, przyjęta przez chrześcijaństwo z judaizmu.


Judaistyczna (a za nią protestancka)
wersja obejmuje 39 ksiąg(tylko hebrajskich), katolicka zawiera 46, a prawosławna w sumie 50-53 .


Nowy Testament
– Druga, po Starym Testamencie, część Biblii chrześcijańskiej; zbiór dwudziestu siedmiu ksiąg, napisanych przez piętnastu lub szesnastu autorów między rokiem 50 a 120 po Chrystusie w formie koine języka greckiego. Ich adresatami są osoby indywidualne lub
wspólnoty chrześcijańskie. Do czasów współczesnych przekazany w postaci odpisów i kopii.

 

List do Hebrajczyków 4:12
„Bo słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki
miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha,
stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary  i myśli serca”.

                                             Związki Frazeologiczne:
WIEŻA BABELniemożność porozumienia się, bałagan, nieporozumienia.

SALOMONOWY WYROKwyrok sprawiedliwy, mądry.


Z PUSTEGO I SALOMON NIE NALEJEistnieją sprawy, których nawet najmądrzejsi tego świata nie są w stanie rozwiązać.


POCAŁUNEK JUDASZA (bądź JUDASZOWY POCAŁUNEK) – zdrada, podstęp, gest fałszywy, nieszczery, dwulicowy.


ALFA I OMEGAktoś, kto wszystko wie z danej dziedziny, najwyższy autorytet, guru.


HIOBOWE WIEŚCIwieści smutne, tragiczne, fatalne.


JUDASZOWY GROSZzapłata za zdradę.


MANNA Z NIEBAniespodziewany dar.


PLAGI EGIPSKIEolbrzymie nieszczęścia. W Księdze wyjścia Egipt nawiedziły

następujące plagi: krew w Nilu, żaby, komary, muchy, zaraza bydła, wrzody, grad,
szarańcza, ciemności, śmierć pierworodnych.

RZEŹ NIEWINIĄTEK zdarzenie, w którym padło wiele niewinnych ofiar.


SYN MARNOTRAWNYosoba, która zbłądziła, ale potrafiła się do tego przyznać.


WDOWI GROSZdar cenny nie ze względu na realną wartość, ale na ogrom wyrzeczenia, jakie poniósł ofiarodawca.


UMYWAĆ OD CZEGOŚ RĘCE zrzucać z siebie odpowiedzialność. Ten gest

wykonał Piłat, który nie chciał brać na siebie odpowiedzialności za śmierć Chrystusa.

ŻONA LOTAosoba charakteryzująca się nieposkromioną ciekawością.

                           Przysłowia :

,,Dom zbuduje się mądrością i utwierdzi rozeznaniem.”
,,Dom buduje się mądrością ,a umacnia się go roztropnością.”
,,Dumne oczy i pyszne serce ,to lampa bezbożnych-lecz myli.”
,,Gdzie dużo słów, tam nie brak występku, lecz kto opanowuje swój język,
jest roztropny.”

,,Głupi nie lubi się zastanawiać, lecz tylko swe zdanie przedstawić.”
,,Głupi od razu okazuje swą złość ,lecz roztropny nie zważa na obelgę.”
,,I głupi ,gdy milczy wydaje się mądrym, kto usta zamyka-bezpieczny.”
,,I nie bierz sobie do serca wszystkich słów, które by ludzie wyrzekli, abyś
nie usłyszał, jak ci twój sługa złorzeczy.”

,,Istnieje pewne zło, które dzieje się pod słońcem: że głupców stawia się na wysokich stanowiskach, a zasobni w mądrość siedzą nisko.”
,,Jak pies wraca do tego co zwymiotował, tak głupiec powtarza swoje
głupstwa.”

,,Kto jest gadułą, ten zdradza tajemnice, więc nie zadawaj się z plotkarzem.”

Skład zespołu uczniowskiego:

Ola Będkowska, Julia Fryc, Natalia Kazirod,
Paulina Magnes, Daniel Maślak, Zuzia Waksmańska,
Paulina Oborska

Opiekun   projektu:

mgr  Barbara Bubik-Cieślik

                             Motywy biblijne w literaturze i
sztuce

Wieża Babelolbrzymia budowla, która według Księgi Rodzaju miała
być wznoszona przez zjednoczoną ludzkość w krainie Szinear. Według
przekazu biblijnego wieża Babel wznoszona była jako znak, dzięki któremu
ludzie „nie rozproszą się”. Bóg Jahwe sprzeciwił się tym zamiarom.
Pomieszał więc budowniczym języki, dzieląc ludzi na różne narody,by przez
to uniemożliwić budowę wieży.

                                        Biblia Tysiąclecia, Księga Rodzaju 11,1-9

„Dlatego to nazwano je Babel, tam bowiem Pan pomieszał
mowę mieszkańców całej ziemi. Stamtąd też Pan rozproszył
ich po całej powierzchni ziemi „

 Wisława Szymborska:  ,, Na wieży Babel.”

„(…)Murem targnął wiatr,

wieża ziewnęła jak lew, wielką bramą            
na skrzypiących zawiasach(…).”

Gustaw Herling-Grudziński: ,,Wieża”

„(…) kamienna korona wieży wznosiła się ku czarnym  kłębom chmur na niebie,
jak źle zaciśnięta pięść(…)”.

Tęcza – W Biblii tęcza jest symbolem przymierza pomiędzy Bogiem i człowiekiem, jest obietnicą złożoną przez Boga Jahwe Noemu, że Ziemi nie nawiedzi już więcej wielka powódź

I Ks. Mojżeszowa 9:13

      „Łuk mój kładę na obłoku, aby był znakiem przymierza
między mną a ziemią”.

Maria Konopnicka: „Tęcza”.

A kto ciebie, śliczna tęczo,

        Siedmiobarwny pasie,
        Wymalował na tej chmurce
        Jakby na atlasie?(…)

Antoni Kucharczyk: „Tęcza”

         Po długiej niepogodzie zajaśniało słońce,
         Na niebie zachmurzonym, na kształt pół-obręczy
         Zajaśniał łuk świetlany siedmiobarwnej tęczy,
         Piją zbyteczne wody obydwa jej końce (…)

Sąd

Ewangelia św. Mateusza 5:22

„(…)Każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd(…)”

        Hieronim Bosch : „Ogród rozkoszy ziemskich”

                        

Hans Memling: „Sąd ostateczny”

                           800px-Das_Jüngste_Gericht_(Memling)

     Tęcza

                            Peter Paul Rubens: “Tęcza”

                             923669_com_rubensrain

                     Caspar David Friedrich: ”Pejzaż z tęczą”

                                Stefan_Lochner_006

                   Motywy w  filmie  i  muzyce

Ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa

Ukrzyżowanie
rodzaj kary śmiercistosowanej w starożytności
m.in. przez
Persów, Rzymian, Fenicjan i Kartagińczyków, jako
forma hańbiącej egzekucji na
niewolnikach, buntownikach i
innych osobach niebędących pełnoprawnymi obywatelami.


Jednak w historii świata najważniejszym ukrzyżowaniem było
ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa.


Ewangelia św. Marka
 15,33-39
„A o godzinie szóstej ciemności ogarnęły ziemię (i trwały) aż do
godziny dziewiątej. O godzinie dzie
wiątej Jezus zawołał
wielkim głosem: Eloi, Eloi, lamma sabachtani! To
znaczy: Boże mój, Boże mój, czem
uś Mnie opuścił. A niektórzy
spośród stojących tam słysząc te słowa, mówili: Oto Eliasza woła.

Potem podbiegł ktoś, nasycił octem gąbkę i umocowawszy ją na
trzcinie, podał Mu do picia, mówiąc przy tym: Poczekajcie,
zobaczymy, czy prz
yjdzie Eliasz, żeby Go zdjąć (z krzyża).
A Jezus, zawoławszy donośnym głosem, skonał. Wtedy zasłona w
świątyni rozdarła się na dwie części — od góry aż do dołu.

ak skonał, rzekł

Potop
wielka powódź zesłana przez Boga obejmująca całą Ziemię.

Księga  Rodzaju, rozdział : 6-9

(…)Kiedy zaś Pan widział, że wielka jest niegodziwość ludzi na

ziemi i że usposobienie ich jest wciąż złe,
żałował, że stworzył ludzi na ziemi, i zasmucił się. Wreszcie
Pan rzekł: Zgładzę ludzi, których stworzyłem, z powierzchni
ziemi: ludzi, bydło, zwierzęta pełzające i ptaki powietrzne, bo
żal mi, że ich stworzyłem. [Tylko] Noego Pan darzył
życzliwością. Oto dzieje Noego. Noe, człowiek prawy,
wyróżniał się nieskazitelnością wśród współczesnych sobie
ludzi; w przyjaźni  z Bogiem żył Noe. A Noe był
ojcem trzech synów: Sema, Chama i Jafeta. Ziemia została
skażona w oczach Boga. Gdy Bóg widział, iż ziemia jest
skażona, że wszyscy ludzie postępują na ziemi niegodziwie,
rzekł do Noego: Postanowiłem położyć kres istnieniu
wszystkich ludzi, bo ziemia jest pełna wykroczeń przeciw
mnie; zatem zniszczę ich wraz z ziemią.

                                  Darren Aronofsky: „Noe Wybrany Przez Boga”.
                               Stefan_Lochner_006

                Motywy w muzyce :

Największą grupą utworów, w której występują treści
biblijne,
pieśni religijne: kolędy, pastorałki, hymny,
pieśni pasyjne, pieśni wielkanocne.

Bardzo dużą popularność osiągają w obecnych czasach
chóry, przede wszystkim chóry gregoriańskie.

 W Polsce pojawił się zespól, który wykonuje piosenki
zawierające treści biblijne- Zespół Arka Noego. Nawet
nazwa wskazuje na związki muzyki tego zespołu z
Pismem Świętym – Noe był patriarchą, któremu wraz z
rodziną i zwierzętami udało się ocaleć z potopu
- kary Bożej, zesłanej na ludzi. Wiele tekstów tego
zespołu powtarza dokładnie treści biblijne, a inne
czerpią z nich inspirację.


Justyna Steczkowska, której utwór „Śpiewaj yidl, mint,
fidl” zawiera odwołanie do biblijnego opisu stworzeni
świata („…kiedy dnia siódmego odpoczywał Bóg…”).


Stanisław Sojka
w utworze pt. „Tolerancja” odwołuje się
do słów Jezusa: „(…)kto jest bez winy niechaj pierwszy
rzuci kamień, niech rzuci, daleko raj, gdy na człowieka
się zamykam”.

 

Julia Fryc 1a gim

Zima
Przeminęła wiosna, lato i jesień, zima nastała,
Długo się ona do nas zbierała.
Z tego powodu wielu ludzi,
bez przerwy teraz marudzi :
że zimno teraz nastało,
że przez to wszystko pracy nie mało,
że trzeba wkładać czapki, szaliki,
kozaki, futra, kożuchy i nauszniki,
ubierać grube skarpety,
a na płyny do auta wydawać monety.
jednak gdy ktoś wpadnie w stan głęboki :
rozmyśleń, rozważań, w końcu błogi,
właśnie wtedy zauważa wszystkie zimy atuty.
Nie przeszkadzają mu mrozy i przemoknięte buty,
gdy spojrzy w okno, kupno kozaków nie jest już męką,
a skrobanie auta istną mordęgą -
co w nim zobaczymy ?
Zwierzęta, które mają trudniej niż my,
Lecz one narzekać nie mogą,
tylko kroczą swoją drogą.
Dzieci ciągnięte przez rodziców na sankach
i ludzi zjeżdżających na nartach,
rzeczy duże i te małe,
ale wszystkie całe białe,
sople lodu, udające różdżki magiczne,
w innych porach niespotykane, teraz jakże liczne.
Wszędzie butów ślady
i lecące do karmników ptaków gromady.
To wszystko sprawia, że zima nabiera niesamowitego uroku.
I staje się najpiękniejszą z pór roku.

Bezpieczeństwo podczas ferii.

lumberjack

Prawa dziecka

WP_20141210_001 WP_20141210_002 WP_20141210_003 WP_20141210_005 WP_20141210_006 WP_20141210_007 WP_20141210_008

DSCN380322222222222

05.12.14 r.

05.12.14 r. udaliśmy się na wycieczkę po Krakowie. Odwiedziliśmy:
Muzeum archeologiczne.

Restauracje („Babcia Malinka”).